Ang Konseho ng Lungsod ng Fresno ay Nagpasa ng Ordinansa na Walang-Usok na Multi-Unit sa Pabahay

Oktubre 14, 2021 · 

Noong Oktubre 14, 2021, ang Konseho ng Lungsod ng Fresno ay nagpasa ng Smoke-Free Multi-Unit Housing Ordinance! Ipinagbabawal ng Ordinansa na ito ang paninigarilyo sa loob at paligid ng mga gusali ng apartment at iba pang pabahay na maraming yunit, na tinitiyak na ang kabataan at pamilya ay protektado mula sa pangalawang usok.

Salamat sa aming mga kasosyo sa pamayanan para sa pag-angat ng mga tinig at pag-aalala ng mga kabataan. Isang espesyal na salamat sa Koponan ng Modelong Aksyon sa Komunidad (Fresno EOC), MYNT: Pagganyak ng Kabataan sa Nix Tobako, Komisyon ng Kabataan ng Fresno, Fresno County na Libre ng Pakikipagtulungan, at Palakasin! African-American Statewide Coordinating Center. Sumigaw kay Fresno Youth Commissioner Isabella Gonzales (D5) para sa pagsasalita sa ngalan ng suporta ng Youth Commission! Panghuli, salamat sa mga sponsor ng Smoke-free MUH Ordinance Councilmember Maxwell at Councilmember Esparza.