Pinagtibay ng Fresno County ang SB 190 na Binabawasan ang Mga Bayarin sa Juvenile Justice