Ang Fresno Pinagtibay ay nagpapatibay sa Programang Pilot ng Katarungan ng Panunumbalik

Mayo 8, 2013 · 

Noong Hunyo 2012, sinimulan ng tanggapan ng Fresno ng YLI ang pagsasagawa ng isang pakikipagtulungan ng ilang mga organisasyon sa pagpapaunlad ng kabataan na nagtatrabaho upang madagdagan ang pagdalo at pag-aaral ng mag-aaral, na pinamagatang mga Mag-aaral sa United upang Lumikha ng Klima ng Pakikipag-ugnayan, Suporta at Kaligtasan (TAGUMPAY).

Pinagtutuunan ng koponan ng SUCCESS ang pag-unlad ng kabataan ng YLI, pananaliksik sa pagkilos ng kabataan at pagtutuunan ng mga kabataan sa pagpapabuti ng mga patakaran at pamamaraan ng lokal na paaralan upang hindi sila limitahan ang pagdalo at tagumpay ng estudyante, lalo na para sa mga estudyante ng kulay, mga mag-aaral ng wikang Ingles, at mga estudyanteng may mga kapansanan.

Ang pananaliksik ng SUCCESS ay natuklasan ang isang nakapagtatakang panlahi ng lahi sa epekto ng mga patakaran sa pagdidisiplina sa paaralan at kinakalkula din na ang mga mag-aaral sa Fresno Unified School District (FUSD) ay nawawala sa mga araw ng paaralan ng 32,000 dahil sa suspensyon at pagpapaalis, na nag-aambag sa mababang rate ng graduation at paglikha ng isang virtual patay na dulo sa mga landas ng edukasyon sa hinaharap at makabuluhang trabaho para sa mga kabataan na ito, na lumilikha ng patuloy na pag-aalis ng epekto sa mga komunidad at ekonomiya.

Pagkatapos masuri ang komunidad, ang mga kawani ng YLI at mga pinuno ng kabataan ay nagtataguyod upang baguhin ang patakaran; Ang SUCCESS ay nagpakita ng rekomendasyon ng Restorative Justice # 8 sa board ng FUSD bilang isa sa mga rekomendasyon ng Taskforce ng Graduation. Ang mga rekomendasyon sa patakaran ay naaprubahan sa pulong 8, 2013 board meeting.