Ang mga kabataan ng Hispaña Youth Leadership Program ay nagpapakita ng kanilang mga rekomendasyon sa patakaran sa kalusugan ng isip ng kabataan kay Assemblymember Arambula at Senator Caballero