Nagpapakita ang HOPE Coalition ng modelong patakaran na naglalayong bawasan ang mga advertisement ng alkohol sa mga kabataan sa mga platform ng Meta social media