Layunin ng modelong polisiya ng HOPE Coalition na bawasan ang mga advertisement ng alak sa social media

Enero 6, 2022 · 

Ang HOPE Coalition ay nagpapakita ng modelong patakaran na naglalayong bawasan ang mga advertisement ng alkohol sa mga kabataan sa mga social media platform sa Meta (dating kilala bilang Facebook).