HOPE youth magdaos ng press conference sa social media

Mayo 24, 2023 ยทโ€ƒ

Ang HOPE youth coalition ay isang programa sa buong estado na inorganisa upang panagutin ang Meta, at ang mas malaking online na komunidad, para sa mga mensaheng natatanggap nating lahat. Pagkatapos ng tatlong taon ng pagbuo ng gawaing ito mula sa antas ng katutubo, nagsama-sama ang mga lider ng kabataan ng HOPE at mga nasa hustong gulang na kaalyado upang maghatid ng isang malakas na press conference katuwang ang Assemblymember Buffy Wicks at California First Partner Jennifer Seibel Newsom. Ang kampanyang ito ay handa na ngayong gumawa ng maraming ingay sa buong estado at bansa.  

Tingnan ang saklaw ng media (format ng video) mula sa press conference na mahusay na kumukuha ng kaganapan.

Mga karagdagang artikulo:

CBS:https://www.cbsnews.com/amp/sacramento/news/first-partner-and-youth-advocates-demand-big-tech-companies-protect-youth-from-harm-on-social-media/

Balita sa Spectrum: https://spectrumnews1.com/ca/la-east/inside-the-issues/2023/05/25/jennifer-siebel-newsom-issues-report-on-social-media-s-impact-on-youth#