Ang Konseho ng Lungsod ng Kerman ay bumoto laban sa bagong lisensya ng alak

Abril 13, 2022 · 

Nagsalita ang mga Middle schooler sa Kerman sa harap ng Konseho ng Lungsod ng Kerman tungkol sa sobrang saturation ng mga tindahan ng alak sa Kerman, na matagumpay na nagsusulong na tanggihan ang isa pang lisensya ng alak.