Ang mga kabataan sa Kerman Friday Night Live/Club Live ay nagpapakita ng kanilang mga pagsisikap sa pag-iwas at pakikipag-ugnayan sa komunidad sa harap ng City of Kerman Parks & Rec Commission