Ang mga pagkilala sa lupa ay idinagdag sa mga agenda ng Madera Youth Commission

Agosto 26, 2020 · 

Ang Madera Youth Commission ay naglalagay ng pagkilala sa lupa sa kanilang mga opisyal na agenda ng pagpupulong.