Paglalahad ng Madera Ranchos sa Tabako

Pebrero 19, 2020 ยทโ€ƒ

Nakikipagtulungan ang MYNT sa isang programa sa Madera upang ipakita sa Madera Ranchos Middle School. Ang pagtatanghal ay nagturo sa mga miyembro ng kawani sa kontrol sa tabako at kung paano makita ang mga aparatong vaping. Nagbigay din kami ng mga pangunahing mapagkukunan at pinalawak ang pagkakataon sa mga kabataan sa gitnang paaralan na sumali sa aming programa.