Madera youth advocate mental health excused absences

Hunyo 1, 2022 · 

Sa layuning bigyan ng destigmatizing mental health sa Madera Unified School District, ang Student Voices United ay nagsagawa ng pananaliksik at itinaguyod na idagdag ang kalusugan ng isip bilang isang excused absence para sa mga mag-aaral. Ang bagong excused absence na ito ay naaprubahan na sa isang mataas na paaralan sa loob ng Madera Unified at maaaprubahan pa sa loob ng susunod na school year.