Sinimulan ng Madera Youth Commission ang mga pang-edukasyon na klase sa pagluluto

Oktubre 7, 2020 · 

Ang Madera Youth Commission ay nagsisimula ng isang serye ng mga pang-edukasyon na klase sa pagluluto upang tuklasin ang aming pangkulturang, makasaysayang at pang-heograpiyang ugnayan sa pagkain. Simula sa boba, natututo ang MYC tungkol sa kasaysayan ng tsaa at tinatalakay kung paano ito nauugnay sa pagkapoot ng mga Asyano sa US ngayon. Ang MYC ay nagawa ang maraming mga pagkakaiba-iba ng mga klase sa mga pagkaing tulad ng bigas sa kape, kape, at iba pang mga tanyag na pagkain. Inaasahan ng MYC na dalhin ang mga klase sa komunidad sa sandaling ito ay posible at ligtas na gawin ito.