Ang Madera Youth Commission ay lumilikha ng isang mapagkukunan ng komunidad at aklat ng aktibidad

Hunyo 3, 2021 · 

Ang Madera Youth Commission ay lumilikha ng isang mapagkukunan ng komunidad at aklat ng aktibidad (sa Ingles at Espanyol) upang kumalat ang mga totoo at positibong mensahe sa Madera.