Ang Madera Youth Commission ay Itinatag

Setyembre 5, 2018 · 

Ang Lungsod ng Madera ay nagkakaisa na bumoto upang magtatag ng isang Komisyon ng Kabataan sa Setyembre 5, 2018