Ang mga kabataang Madera ay nangunguna sa mga grupo ng pagpapagaling sa paaralan

Mayo 1, 2022 · 

Ang mga miyembro ng Student Voices United ay namumuno sa mga healing circle sa Madera South High School at Madera High School.