Ang mga pinuno ng kabataan ng Madera ay nagtataguyod para sa pag-apruba ng kalusugang pangkaisipan sa mga paaralan

Hunyo 11, 2021 · 

Nagpapakita ng data ang mga pinuno ng kabataan at gumawa ng mga rekomendasyon sa Madera Unified School District upang ma-de-stigmatize ang kalusugan ng kaisipan sa mga campus ng paaralan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga pag-absent na naaprubahan sa kalusugang pangkaisipan sa kinakailangang pag-follow up na sumusuporta sa kabataan.