Sanay ng kabataan ng kabataan ang mga tauhan ng Community College at mga mag-aaral tungkol sa Mga Advocacy Council ng Mga Mag-aaral

Marso 21, 2021 ยทโ€ƒ

Ang Student Advocacy Council at Madera Youth Commission ay nagsasanay at nagbibigay kapangyarihan sa kawani at mag-aaral ng Madera Community College na ipatupad ang kanilang sariling Student Advocacy Council sa kanilang campus.