Ang mga kabataan ni Marin yli ay tumatanggap ng mga pakete ng pangangalaga ng COVID-19

Disyembre 19, 2020 · 

Ang lahat ng kabataan ay tumatanggap ng isang package sa pangangalaga sa Mayo at Disyembre ng 2020.