Nag-host ang Marin Youth Commission ng Virtual Youth Mental Health Summit

Mayo 1, 2021 · 

Noong ika-1 ng Mayo, ang Komisyon ng Kabataan ng Marin County ay nagsagawa ng isang virtual summit para sa 50 kabataan na may edad 14-20 mula sa 22 magkakaibang mga paaralan sa buong Marin at 2 mga paaralan mula sa higit na Bay Area. Nalaman ng mga kalahok ang tungkol sa kalusugan ng kaisipan, pag-aalaga sa sarili, at intersectionality sa kalusugan ng isip, at sinanay sa pag-iwas sa pagpapakamatay. Ang espesyal na panauhing si Kelechi Ubozo, isang nakaligtas sa pagtatangka sa pagpapakamatay at tagapagtaguyod ng kalusugan ng isip, ang pangunahing tagapagsalita.

Ang mga Komisyoner ng Kabataan na sina Colette Holcomb at Scarlett Goh ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa pagdidisenyo, pag-oorganisa at pagpapatupad ng taunang Peer Youth Summit sa sulat na ito sa editor, na inilathala sa Marin Independent Journal.