Ang kabataang marin ay matagumpay na nagtaguyod para sa Etniko na Pag-aaral

Hunyo 22, 2021 · 

Ang komite sa edukasyon ng Komisyon sa Kabataan ng County ng Marin ay nagsusumite ng isang resolusyon sa Opisina ng Edukasyon ng Marin County upang suportahan ang pagpapatupad ng Ethnic Studies sa mga paaralan ng Marin, na nagtataguyod ng boses ng kabataan sa proseso.

Basahin ang artikulo dito!