Panukalang W Passes, Pagpapalaki ng $ 80 Milyong Taon para sa Transportasyon

Nobyembre 29, 2018 · 

Pagkatapos ng mga linggo ng pagbibilang ng mga boto para sa isang hindi pa nagagawang halalan sa halalan ng midterm, lumilitaw na ang buwis sa transportasyon ng San Mateo, Sukat W, ay dumaan sa isang labaha na manipis na labaha. Ang panukalang-batas ay bubuo ng $ 80 milyon sa bawat taon sa kita ng buwis sa pagbebenta para sa susunod na mga taon ng 30 upang mapabuti ang pampublikong sasakyan, lumikha ng mas ligtas na bisikleta at mga ruta ng pedestrian, mabawasan ang trapiko, mag-ayos ng mga daan at tugunan ang iba pang mga kagyat na pangangailangan sa komunidad.