Kinikilala ng Mataas na Paaralan ng Union ng Merced ang Tribo na Kasuotan sa Pagtatapos ng Graduation