Merced Youth Hold COVID-19 Clinic

Hulyo 3, 2021 · 

Noong Hulyo, nag-host ang kabataan ng Merced ng isang klinika sa COVID-19, na binibigyan ng 40 shot ng mga residente sa timog na Merced. Nagtagumpay din sila sa pag-secure ng pondo upang lumikha ng nilalaman ng social media upang matulungan ang mga kabataan na makakuha ng access sa mga bakunang COVID-19.