Merced youth pass resolution para suportahan ang BIPOC LGBTQ+ community

Oktubre 8, 2021 · 

Noong Taglagas ng 2021, matagumpay na naitaguyod ng mga kabataan ng Merced ang lungsod na maglaan ng mga pondo upang suportahan ang isang sentro ng pagmamalaki, na tinitiyak na ang boses at input ng kabataan ay kasama sa pagpapaunlad ng mga operasyon ng sentro.

Noong kalagitnaan ng Oktubre, nakipagtulungan sila sa mga lokal na youth-serving partners at pinangunahan ang kilusan upang matiyak na ang pagpopondo ng ARPA ay nakikinabang sa mga kabataan. Bilang karagdagan, nakapasa sila isang resolusyon na tumitiyak sa kaligtasan at seguridad ng komunidad ng BIPOC-LGBTQ+ ng Merced.