Mga Merced Youth Secure Youth Sports Voucher

Hunyo 3, 2021 · 

Maraming mga palakasan sa lungsod ang nangangailangan ng ilang uri ng bayarin para sa pakikilahok - pagpaparehistro, kagamitan, kagamitan. Ginagawa nitong hindi ma-access ang palakasan sa mga kabataan na maaaring higit na makinabang mula sa pakikilahok sa mga ganitong uri ng mga programa. Noong Hunyo ng 2019, matagumpay na nagkampanya ang kabataan ng Merced para sa $ 5,000 sa mga voucher ng palakasan para sa mga kabataang pambayad sa mga singil na ito para sa mga kabataan na may mababang kita. Noong Hunyo ng 2021, nakakuha sila ng isa pang $ 8,500, na tinitiyak na ang pagkakataong lumahok sa palakasan ay patas para sa lahat ng kabataan.