Ang Merced Youth ay Nagtagumpay sa Pagdadala ng Pag-iilaw sa McNamara Skate Park

Hunyo 3, 2021 · 

Ang McNamara Park ay kumukuha ng kabataan mula sa buong Lungsod ng Merced para sa skate park nito. Ngunit, nang walang pag-iilaw, ang parke ay naging hindi magamit at hindi ligtas para sa mga kabataan na naghahanap upang mag-isketing sa gabi. Noong Hunyo, nakipag-usap ang kabataan ng Merced sa mga inihalal na opisyal at matagumpay na naitaguyod na maglaan ng dolyar mula sa pangkalahatang pondo upang mabayaran ang ilaw.