Ang Miller Brewing Pinalitan bilang Titulo Sponsor ng Marin County Fair

Setyembre 30, 2004 · 

Ang Play Fair Coalition ay gumawa ng kasaysayan sa makatarungang industriya sa pamamagitan ng pagpapalit ng sponsor ng titulo ng Marin County Fair at pinalitan ang sponsor ng 6 na taon, Miller Brewing.

Kasama sa Play Fair Coalition ang Marin Community Foundation, ang Marin Insitute, ang Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Marin County, Mga Mapagkukunan ng Komunidad ng Bay Area, at ang Youth Leadership Institute. Tumugon ang koalisyon sa mga alalahanin na ang pagtataguyod ng brewer ay nagtataguyod ng underage na pag-inom. Nag-alala ang mga miyembro ng komunidad dahil ipinapakita ng istatistika ng kalusugan ng estado na sa Marin County ang bilang ng mga kabataan na umiinom ay halos dalawang beses sa pambansang average at 10 porsyento na mas mataas kaysa sa natitirang California. Ang mga rate ng pag-inom ng Binge para sa mga tinedyer at matatanda ay mas mataas din kaysa sa iba pang mga lugar ng estado.