Bagong website na may inilunsad na mapagkukunan ng COVID-19

Abril 3, 2020 ยทโ€ƒ

Ang Coastside Collaborative COVID-19 na Coalition ng Paglunsad ay inilunsad isang bagong website na may mga mapagkukunan para sa mga indibidwal at negosyo upang makakuha at magbigay ng suporta at kaluwagan.