Pinipigilan ni Novato ang Di-malulusog na Pagkain na Access sa Trak

Disyembre 9, 2011 · 

Noong Disyembre 2011, ang Patakaran sa Trak ng Mobile na nagsimula sa isang pangkat ng mga mag-aaral ng YLI anim na taon na ang nakakalipas ay dumating sa pagbubunga.

Ang mga food trucks na nagtataguyod ng hindi malusog na pagkain sa mga mag-aaral at ang kaligtasan ng mga nasa paligid ng mga mobile vender na ito ay alalahanin para sa mga may sapat na gulang pati na rin mga kabataan. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga at suporta ng mga Komisyoner ng Kabataan ng Marin County ng YLI, pinalakas ng kabataan ang base ng mga tagasuporta kabilang ang: mga tagapangasiwa ng paaralan, mga tagapangasiwa ng pagkain, mga miyembro ng konseho, ang Lupon ng Mga Tagapamahala ng Marin County, mga lokal na koalisyon, matatanda at mag-aaral, naipasa ang bagong patakaran sa mobile truck.

Sa pagpapatupad ng Patakaran sa Trak ng Mobile, ang mga trak ng pagkain ay hindi pinahihintulutan na maging sa loob ng 1,500 na mga paa ng mga paaralan ng Novato at dapat na 500 ang layo mula sa iba pang mga trak ng pagkain. Karamihan sa mga agresibong patakaran sa petsa tungkol sa mga trak ng pagkain. Nakipagtulungan sa NUSD at nakatanggap ng isang lubos na boto mula sa Konseho ng Lungsod ng Novato upang pagbawalan ang lahat ng mga trak ng pagkain mula sa paradahan sa loob ng 1500 na mga paa ng lahat ng mga pampublikong paaralan.