Mga Patakaran sa Mga Pinag-uusisang Pagbabago sa Novato Upang Gawing Mas Maligtas ang mga Mag-aaral ng LGBTQQ

Marso 31, 2013 · 

Noong 2011 ang Marin County Youth Commission (MCYC) ng YLI ay naglabas ng isang ulat na pinamagatang "Ligtas at Malusog na Mga Kapaligirang Paaralan para sa Lahat".

Ang ulat ay batay sa mga natuklasan ng isang survey na pinamunuan ng mga kabataan na nag-aral ng personal at emosyonal na kaligtasan para sa mga kabataang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, at pagtatanong (LGBTQQ) sa mga pampublikong paaralan ng Marin County.

Gamit ang ulat na ito, nakipagtulungan ang mga kabataan ng MCYC sa Gay-Straight-Trans Alliance Clubs, Spectrum Center at iba pang mga kakampi upang matagumpay na baguhin ang mga patakaran ng San Rafael at Novato School District upang mapahusay ang kaligtasan upang matakot at magtanong sa mga kabataan noong tagsibol ng 2013.