Nagho-host ang mga kabataan ng Novato ng mga roundtable sa paggamit ng substance at mga wellness center

Enero 12, 2024 · 

Ang Novato Community Program ay nagdaos ng mga roundtable sa Substance Use and Wellness Centers, kung saan natukoy ng mga peer to peer na pag-uusap ang kakulangan ng kamalayan sa paggamit ng substance at kalusugan ng isip sa elementarya at middle school.