Isang yli kabataan ang napiling umupo sa California Night Live's California Youth Council

Agosto 1, 2021 · 

Ang Friday Night Live (FNL) California Youth Council ay pipili ng isang pinuno ng kabataan ng Fresno County upang kumatawan sa Fresno County sa antas ng estado. Si Nicole Hernandez, pinuno mula sa Reedley Middle College High School FNL at Youth Advocacy Leadership League, ay nagsisilbing kinatawan ng Konseho.

Tingnan ang anunsyo dito!