Ang kabataan ng ECV ay lumahok sa Grassroots Womxn Rising Committee

Enero 15, 2020 · 

Ang Grassroots Womxn Rising na nagtitipon ay nag-host ng daan-daang mga nababanat na kulay ng babae - kabilang ang mga kabataan! - kasangkot sa kampanya sa health equity ng California Endowment, "Building Healthy Communities" (BHC).