Ang mga polyeto ng PPE at impormasyon ay naihatid sa higit sa 1,000 mga tao

Disyembre 1, 2020 · 

Ang mga polyeto ng PPE at impormasyon ay naihatid sa higit sa 1,000 mga tao sa aming komunidad. Dinagdagan din ito sa pamamagitan ng pamamahagi ng maraming mga stipend sa mga lokal na kabataan.