Ang Roosevelt kabanata ay tumatanggap ng FNL Kabanata ng gantimpala ng Taon

Oktubre 7, 2018 · 

Ang Roosevelt Friday Night Live ay iginawad sa Friday Night Live na kabanata ng taon para sa kanilang Positive Social Norms Peer at Parent Media Campaign. Para sa sangkap ng kapwa, dinisenyo nila ang tatlong mga poster ng pamantayan sa lipunan para sa Instagram, Twitter, at SnapChat. Ang kabataan ay naglalagay ng halos 300 kopya ng lahat ng tatlong mga pamantayan sa pamantayan sa lipunan sa kanilang campus at umabot sa 2, 203 na mag-aaral. Para sa bawat mga poster ng pamantayan sa lipunan na inilabas ng kabanata lumikha din sila ng isang SnapChat Geo-filter upang sumabay sa kanilang mensahe, at nagayos ng tatlong Mga Hamon sa Filter ng SnapChapter sa oras ng tanghalian upang makisali sa kanilang mga kapantay. Ang Geo-filters ay tiningnan 4,694 beses.

Para sa sangkap ng magulang, nakipagtulungan ang kabanata sa kanilang lokal na iHeartMedia upang makagawa at magtala ng dalawang hanay ng mga magulang na PSA. Ang unang hanay ay naipalabas sa panahon ng bakasyon at ang pangalawang hanay sa panahon ng pagtatapos upang turuan, lumikha ng kamalayan, at bigyan ng kapangyarihan ang mga magulang at matatanda na tumanggi na magbigay ng alkohol sa mga menor de edad. Naabot nila ang 1.6 milyong mga tao sa lambak kasama ang kanilang mga magulang na PSA.