Ang Roosevelt Friday Night Live ay ginawaran ng Friday Night Live na kabanata ng taon

Oktubre 7, 2018 · 

Ang Roosevelt Friday Night Live ay kinikilala para sa kanilang Positive Social Norms Peer at Parent Media Campaign. Para sa kanilang peer component, nagdisenyo sila ng tatlong social norms posters na gumagamit ng social media theme: una ay Instagram, pangalawa ay Twitter, at pangatlo ay SnapChat. Naglagay ang mga kabataan ng halos 300 posters sa kanilang campus at umabot sa 2,203 na estudyante.

Para sa bawat poster ng social norms na inilabas ng kabanata, gumawa sila ng SnapChat Geo-filter upang magkasabay sa kanilang mensahe. Inayos at inilunsad din nila ang tatlong SnapChapter Filter Challenges sa oras ng tanghalian upang hikayatin ang kanilang mga kapantay, makuha silang gamitin ang filter, at inilagay sila sa isang drawing upang manalo ng gift card. Lahat ng tatlong SnapChat Geo-filter ay tiningnan ng 4,694 beses online.

Para sa parent component, nakipagsosyo ang chapter sa kanilang lokal na iHeartMedia para gumawa at mag-record ng dalawang set ng parent PSA. Ang unang set ay ipinalabas sa panahon ng bakasyon at ang pangalawang set sa oras ng pagtatapos upang turuan, lumikha ng kamalayan, bigyang kapangyarihan ang mga magulang at matatanda na huwag magbigay ng alak sa mga menor de edad. Naabot nila ang 1.6 milyong tao sa lambak kasama ang kanilang mga magulang na PSA.