Muling Pinahintulutan ang Pondo ng Bata ng San Francisco

Nobyembre 29, 2000 · 

Ang Pagbabago ng mga Bata ay ipinasa ng mga botante sa kauna-unahang pagkakataon sa 1991, salamat sa isang katutubo na pinamunuan ng komunidad na kampanya, at muling pinahintulutan ng mga botante ng San Francisco sa 2000.

Ang Susog sa Mga Bata ay nag-utos na ang Lungsod ay nagtatakda ng humigit-kumulang na 3% ng kita ng buwis sa ari-arian ng lungsod (sa tinatawag na "Children's Fund"), na gugulin sa mga serbisyo para sa mga bata, kabataan at kanilang mga pamilya. Ito rin ay nag-utos ng isang Pambatang Baseline Budget, na pumipigil sa paggastos ng badyet sa halagang inilaan sa mga serbisyo ng mga bata. Kabilang dito ang pagpopondo para sa: Maagang Pangangalaga at Edukasyon; Wala sa Oras ng Paaralan; Suporta ng pamilya; Pamumuno ng Kabataan, Pagpapalakas at Pag-unlad; Pagpigil at Pamamagitan ng Karahasan; at iba pa.

Nang ang pambansang pagbabago na ito ay para sa muling pagpapahintulot noong Nobyembre ng 2000, ang mga kawani at kabataan ng YLI ay nakipagtulungan sa pagdidisenyo at pamamahagi ng mga materyales sa pagbabakuna ng kampanya, na inilimbag at ibinahagi ng libu-libong para sa kampanya. Tinulungan din ng YLI ang ligtas na pagpopondo mula sa isang lokal na pribadong pundasyon para sa pangunahing botohan sa kampanya, na tumulong sa pagbuo ng moral sa kampanya at paghubog ng mga mensahe sa kampanya.

Ang Pondo ng Mga Bata ay muling pinahintulutan ng mga botante ng lungsod sa isang malaking tagumpay noong 2000 bilang "Prop D". Noong 2011, ipinagdiwang ng Children's Fund ang kanyang ika-20 Anibersaryo ng City Hall ng San Francisco kasama ang karamihan ng mga nahalal na opisyal ng lungsod at daan-daang mga miyembro ng pamayanan na dumalo.

Sa 2011, ang DCYF ay may badyet na higit sa $ 100 milyon, kabilang ang Children's Fund ($ 50 million) at karagdagang pamumuhunan ng pamahalaan ng lungsod sa mga bata na napanalunan sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pagtataguyod at pag-oorganisa ng mga katutubo. Ang mga pondo na ito ay sumusuporta sa higit sa 40,000 na mga bata, higit sa 200 na mga bata at mga programang kabataan na nakabatay sa komunidad, mga programa sa aming mga pampublikong paaralan, at isang malawak na hanay ng mga serbisyo na lumikha ng mga pagkakataon para sa libu-libong mababa ang kita ng mga bata na nakikipaglaban upang manatili at mabuhay sa San Francisco.