Buong Pambansa Biyernes Gabi Live na Pagpupulong

Abril 21, 2021 ยทโ€ƒ

Ang Kerman Friday Night Live (FNL) ay lumahok sa pamumuno sa pulong ng April Statewide FNL kung saan ipinakita nila ang tungkol sa kanilang May pakialam si Kerman! Mga pagsisikap sa Kampanya ng Kaligtasan sa Trapiko ng Trapiko at mga highlight ng kabanata.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa!