Ang tagapangasiwa ng sangguniang mag-aaral ay matagumpay na nagtataguyod para sa isang silid pahingahan ng mag-aaral

Setyembre 26, 2019 · 

Ang tauhan ng kawani ay nakipagsosyo sa kabataan at tauhan upang magdisenyo at lumikha ng silid pahingahan ng mag-aaral para sa lahat ng mga mag-aaral sa Hamilton.

Basahin ang kuwento dito!