Nagpapatupad ang mga mag-aaral ng survey sa wellness sa panahon ng COVID-19

Pebrero 19, 2021 · 

Ang mga mag-aaral ay lumikha ng isang survey sa wellness sa Marin Oaks High School na may layunin na makilala ang mga paghihirap sa isip at pinansyal na sanhi ng COVID-19.