Ang kNOw at Coachella Uninc. lumahok sa pag-publish sa Likod ng aming Mga Maskara

Pebrero 28, 2021 ยทโ€ƒ,

Sa Likod ng aming Mga Maskara, buong bansa sa buong kolaborasyong publication ng kabataan ng media kasama ang YR Media, Boyle Heights Beat, Coachella Unincorporated, at The kNOw Youth Media, na nakasentro sa mga isyu na nakakaapekto sa mga kabataan sa California.