Ang kNOw at We'Ced ay lumahok sa pag-publish ng Not So Golden

Pebrero 28, 2020 · ,

Hindi gaanong Ginintuan, isang buong proyekto ng media ng kabataan sa buong kolaborasyong publication kasama ang YR Media, Boyle Heights Beat, We'Ced Youth Media, at The kNOw Youth Media, na nakasentro sa mga isyung nakakaapekto sa mga young adult sa California.