Ang Lungsod ng San Francisco ay Nagpapatuloy sa Ordinansa ng NOMA Paghihigpit sa Pag-alok ng Off-Site Alcohol