Kalinisan ng Mag-aaral at Guro sa Pagpapagaling ng Guro

Hulyo 30, 2020 · 

Ang mga kabataan at guro ay nagtagpo upang lumahok sa isang lupon ng pagpapagaling kung saan pinag-usapan nila ang mga isyu sa paligid ng klima ng paaralan.