Dalawang kabataan na napili upang umupo sa California Night Live's California Youth Council

Oktubre 18, 2019 ยทโ€ƒ

Ang Friday Night Live (FNL) California Youth Council ay pipili ng dalawang pinuno ng kabataan ng Fresno County FNL na kumatawan sa Fresno County sa antas ng estado.

Si Nicole Lee, pinuno mula sa Roosevelt High School FNL at Youth Advocacy Leadership League, ay nagsilbing isang kinatawan sa Konseho Mula sa 2019 -2020. Si Lily Vang, pinuno mula sa Sunnyside High School FNL at Youth Advocacy Leadership League, ay nagsilbi bilang isang kinatawan sa Konseho Mula sa 2019 -2020.