Dalawang kabataan na napili upang umupo sa California Night Live's California Youth Council

Hunyo 1, 2017 · 

Ang Friday Night Live (FNL) California Youth Council ay pipili ng dalawang pinuno ng kabataan ng Fresno County FNL na kumatawan sa Fresno County sa antas ng estado.

Si Nailea Lazarit, mula sa Kerman High School FNL at Youth Advocacy Leadership League, ay nagsilbi bilang isang kinatawan sa Konseho mula 2017 -2018. Si Valeria, pinuno mula sa Kerman High School FNL at Youth Advocacy Leadership League, ay nagsilbi bilang isang kinatawan sa Konseho Mula sa 2017 -2021.