We'Ced at YRF Pass City Resolution to Secure Funding for BIPOC LGBTQ Center

Hulyo 19, 2021 · 

Noong Hulyo 19 2021, ang koponan ng Merced ni yli ay namuno sa pagsisikap sa pakikipagsosyo sa mga miyembro ng komunidad, mga lokal na samahan at mga kaalyado ng konseho ng lungsod na magpakita ng isang resolusyon upang suportahan at protektahan ang Itim, Indigeneous, People of Color (BIPOC) Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer , Intersex, at Asexual (LGBTQIA +) na mga miyembro ng komunidad na Merced. Ang Merced City Council ay bumoto ng 6-0 upang higit pang tuklasin ang isang resolusyon na kasama ang muling pagtataguyod ng isang Merced LGBTQIA + center na magbibigay ng mga serbisyo sa suporta upang mapahusay ang kalusugan at kabutihan ng mga indibidwal ng lahat ng edad.

Ang konseho ay babalik sa Oktubre na may isang ulat at maririnig ang mga panukala para sa sentro ng LGBTQIA +.