Nag-publish ang We'Ced ng pampromosyong video ng pinakabagong zine na pinangungunahan ng kabataan