Inilabas ng We'Ced Youth Media ang Not So Happy Memories, isang 'zine na nagbibigay-diin sa kalusugan ng isip at toxicity